שיר השירים בטעמי עדות המזרח
בעדות המזרח נהוג לקרוא את שיר השירים לפני קבלת שבת בעיקר בין פסח לשבועות. בדרך כלל אנשים שונים קוראים כל פרק ולפעמים כל הקהילה ביחד. הקוראים במקרים רבים אינם ממונים מראש ובחילופי כל פרק מי שרוצה לקרוא נוטל לעצמו רשות וקורא.
אם אתה חדש בקהילה מסוימת ואתה בעל תפילה מצוין אבל לא מכירים אותך זו הדרך המסורתית ל"אודיציה". אם תקרא פרק בשיר השירים ותראה את יכולותיך יש מצב שיבקשו ממך לעבור לפני התפילה לקבלת שבת וערבית.
נקטתי לשון זכר לא במקרה... בקהילת דגל יהודה בירושלים - מניין שוויוני ספרדי גם נשים  לוקחות חלק בפעילות.
 
שיר השירים לפי נוסח בבל בפי הפייטן משה חבושה
לחצו כאן לשמיעה או להורדה
 

 

Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174