יום כיפור
 

סדנאות לערב וליום כיפור

סדנאות לערב וליום כיפור
 
בקהילות התחדשות רבות בישראל נהוג להציע הרצאות וסדנאות במהלך יום כיפור. בהתאם לאופי של כל קהילה הסדנאות לפעמים משולבות בתוך תפילה, לפעמים מוצעות כאלטרנטיבה לתפילה ולפעמים במקום. בעמוד זה נציא קישורים לתכניות שהתקיימו בשנה שעברה בקהילות הרשת- להשראתכם
 
 
 תכנית וסדנאות בקהילת שמשית תשע

Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174