מאמרים ורעיונות
 

תורות של הבעל שם טוב

 
מי כתב את השירים האלה?

כשהתחלתי להתעמק בתורות הבעש"ט התחוור לי שרבות מהן נוגעות ישר ללבי. הרגשתי כאילו הבעש"ט שולח מסר רוחני ישר אלי, למחפשת הרוחנית בת המאה העשרים ואחת. התחלתי ללקט תורות ותובנות, ללמוד וללמד אותן...
  לפרטים נוספים - לחצו כאן
 
בכל האופנים

צריך לעבוד את השם יתברך בכל כחו, שהכל הוא צורך, מפני שהשם יתברך רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים...
  לפרטים נוספים - לחצו כאן
 
סולם

שמעתי ממורי, שרוב ענוותנותו של האדם גורם שנתרחק מעבודת השם יתברך, שמצד שפלותו אינו מאמין כי האדם גורם על ידי תפילתו ותורתו שפע אל כל העולמות. וגם המלאכים ניזונין על ידי תורתו ותפילתו...
  לפרטים נוספים - לחצו כאן

Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174