הרכב נאוה תהילה


 

סרטונים


 
  הרכב נאוה תהילה בהופעות   
 

 
שלום עליכם - קבלת שבת ירושלמית  בהזמנת מינהל קהילתי גינות העיר 2010


 לחן: דפנה רוזנברג  
ידיד נפש -  קבלת שבת ירושלמית  בהזמנת מינהל קהילתי גינות העיר 2010לחן: דפנה רוזנברג   

עושה שלום - פסטיבל אופניים וסביבה - פסטיגלגל 2011 לחן: יואל סייקס  

לכו נרננה - פסטיבל אופניים וסביבה - פסטיגלגל 2011

                       

 לחן: יואל סייקס  
 
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174