כרפס  

מה מסמלים מי המלח?

אלו הן דמעותיך המלוחות. כל הדמעות ששפכת וכל הדמעות שעצרת בתוכך ולא הרשית לעצמך לשפוך. נִשמו עמוק והניחו לעצמכם להיזכר בכל אותן דמעות: הזולגות, האצורות, המודחקות...

ההגדה מעודדת אותך לגעת במצרים הפנימיים, במצרַיִם שבתוכך: בכל אותן פעמים שבהן חשת לכודה ואבודה, בכל הפעמים שבהן היית בודד, מנוכר מעצמך וממקור חייך.

   
נשמו נשימה עמוקה והניחו לעצמכם לחוש
את הלחץ בחזה
את כאבי הבטן.

אמנם כן, המסע החל.
   
ד"ר מיכאל קגן, מתוך ספרו: בין אי-סדר לסדר- חווייה הוליסטית לליל הסדר.
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174