מאמרים ורעיונות
 

ארתור גרין - יהדות רדיקלית: הרצאה

 
 
יהדות רדיקלית
הרצאתו של פרופסור אברהם יצחק גרין

Radical Judaism:
Re-Thinking Basics for the 21st Century...
Professor Arthur Green
Rector of the Rabbinical School, Hebrew College, Newton, Massachusetts
 
 הרצאתו של פרופסור גרין  ניתנה  בירושלים  ב 23 לנובמבר 2010 במכון שלום הרטמן בירושלים. והיא מובאת כאן באישורו.
פותחת: ד"ר מלילה הלנר - אשד
 
 
 

 

 

 

Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174