אפיקומן

 

האפיקומן, לחם הריפוי והגאולה, נגנב בידי הילדים ואליהם אנו פונים כדי לפדותו. רק הילדים יודעים את סוד הריפוי השלם. אלו הם הקטנים שהנבואה עדיין לא ניטלה מהם, שעדיין נמצאים בקשר חי עם אלוהים. מה שנכון לגבי ילדינו – נכון גם לגבי הילד שבתוכנו.

הילדים עומדים לפנינו עם האפיקומן בידיהם, חיוך גדול על פניהם והם שואלים "כמה האפיקומן הזה שווה לך? האם את מוכנה לשלם בעד ריפוייך השלם?"


 
   מקור התמונה המקסימה הזו כאן

  

ד"ר מיכאל קגן, מתוך ספרו: בין אי-סדר לסדר- חווייה הוליסטית לליל הסדר.
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174