קבלת שבת - לחנים והדרכה
 

אינדקס וחיפוש לחנים


 
 
הכניסו בתיבת החיפוש כל ביטוי שזכור לכם מתוך הלחן שאתם מחפשים. יש להניח שתקבלו את כל הלחנים מאותו מזמור תהילים משום  שאנחנו כוללים את מזמור התהילים השלם בכל עמוד. כדי למצוא את הניגון שאתם מחפשים בדקו בכותרת של העמוד או במילים הראשונות של הטקסט - אלו שאינן מנוקדות.

 
 
 

א
אדוני מלך גאות לבש (יעל)
אדוני עוז (דפנה ויואל)
אור זרוע חדש (נבות, דפנה ויואל)
אל תקשו (יואל)
אנא אל נא (דפנה ונווה)
אנא בכח (דפנה ויואל)
אנא בכח (נבות)
אנא בכח (רות)
בחצוצרות (נווה, רות ודפנה)
הבו לאדני (לחן צופי)
הוד והדר (דפנה)

ט
טוב להודות (אילן)

י
ידיד נפש (דפנה)
ידיד נפש (נווה)
יה אלוהינו (יואל)
יעלוז שדי (יואל ונבות)
ירעם הים (יואל)
ישמחו השמים (דפנה)

כ
כי אתה ה' עליון - אור זרוע (יואל)
כי נפלאות עשה (יואל, דפנה ורות)
 
ל
 לכה דודי (דפנה)
לכה דודי (יואל)
לכה דודי (נבות)
לכה דודי שמח (יואל, דפנה ורות)
 
 
מ
מה גדלו (יואל)
מזמור לדוד (יואל, רות ודפנה)
מזמור שיר ליום השבת (דפנה)
משה ואהרן (יואל)

ס

ספרו בגויים (יואל ודפנה)

ע
עושה שלום (יואל)

ר
רוממו (דפנה)
רוממו (רות ונתנאל)

ש

שירו לאדוני שיר חדש (יואל)
שירו ליה - כי נפלאות עשה (יואל, דפנה ורות)
שתולים (יעל)
 
ת

תבל בצדק (רות, דפנה ויותם)
   

 
 

Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174