אלבום שלישי של לחנים מקהילת נאוה תהילה הירושלמית שכולו שירת תפילה משותפת לפתיחת הלב. שירו איתנו לרפואה, לנחמה, לשמחה, להתרגשות ולחיבור עם השכינה 
 
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174