דפי זהב בקהילה, הוא עוד הטבה לחברי קהילה משלמים.
כחברי קהילה, תוכלו לפרסם את המקצוע שלכם, התחביב או משהו שהייתם רוצים שידעו עליו כמו ספר שפרסמתם וכו'.
אירועים/סדנאות חד פעמיים לא יפורסמו במסגרת הזו.

אנא מלאו את הטופס המצורף כאן ושילחו במייל נפרד תמונה באיכות טובה ל - navatehila@gmail.com
 
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174